Ngày thứ 8 của tôi là... 

  • Nhung Nguyen
  • Nhung Nguyen, 28 tuổi
Đơn giản nấu một món ăn ngon cho gia đình, đọc sách và viết nhật ký ! ^^

Những câu chuyện khác