Ngày thứ 8 của tôi là...

  • Mỹ Lệ Edgar
  • Mỹ Lệ Edgar, 35 tuổi
Ngày thứ 8 của tôi là mỗi khi tôi thức dậy thấy mình vẫn mạnh khoẻ, vui vẻ đón nhận những điều thú vị mới.

Những câu chuyện khác