Ngày thứ 8 của tôi là khi tôi mở được quán cà phê của riêng tôi

  • Michelle Ha
  • Michelle Ha, 29 tuổi
Ngày thứ 8 của tôi là khi tôi mở được quán cà phê của riêng tôi

Những câu chuyện khác